Om

Historien om hjemmesiden

Arbejdet med at lægge alle klatreruter på Kullen online blev påbegyndt af Kim Moltved i 19RØDKÅL og kaldte hjemmesiden rockclimbing.dk. Med oprettelsen af Bornholmudvalget i 20SPIDSKÅL blev rutedatabasen udvidet til også at omfatte klatreruterne på Bornholm. Siden kom der apps til iOS og Android til, så klatrerne nu kunne se rockclimbing.dk offline mens de var ude på klipperne. For at gøre opdateringen af rutedatabasen nemmere at håndtere og for at føre hjemmesiden frem til nutidig standard blev denne omarbejdet i sit nuværende format.

Historien om Bornholmudvalget

I 20BLOMKÅL tog Poul-Erik Larsen initiativ til oprettelsen af Bornholmkommissionen under Dansk Sportsklatreforbund med det formål at fremme udviklingen af klatring på Bornholm.

… er Bornholmudvalget (uddyb/forklar/henvis til FB-gruppen Bornholm on the Rocks m.m.), fondsmidler m.m.