Om

Bornholmudvalget

Denne hjemmeside drives af Bornholmudvalget, som får sine midler gennem Dansk Klatreforbund og Dansk Bjerg og Klatreklub (DBKK). Udvalget består af 5 fremtrædende klatreentusiaster, og vi arbejder med at udvikle klatring på Bornholm. Vi kortlægger de bornholmske klipper og indsamler til stadighed oplysninger om nye klatreruter til vores rutedatabase. Vi etablerer sportsklatreruter, især i Moseløkken Stenbrud og stenbruddene i Vang, lige som vi sikrer bæredygtige adgangsforhold for klatrere overalt på Bornholm. Vi promoverer Bornholm som klatredestination gennem løbende at arrangere større og mindre klatrerelaterede begivenheder herunder klatrekurser, åbne klatreture, arbejdsweekender og ikke mindst klatrefestivalen Bornholm on the Rocks.

Tidslinje

1995 Jakob Rømer Barfod og Peter Harremoës udgav klatreføreren ’50 udvalgte ruter på Bornholm’.

2006 Kim Moltved påbegyndte arbejdet med at lægge alle klatreruter på Kullen online, og han kaldte hjemmesiden rockclimbing.dk.

2010 På opfordring fra Poul Erik Larsen, PLØKS nedsatte det daværende Dansk Sportsklatreforbund en Bornholmkommission med Stefan Jacobsen som formand. Formålet var at styrke klatringen på Bornholm. Bornholmkommissionen blev hurtigt udvidet med Kim Moltved og Peter Harremoës med henblik på at kortlægge klatremulighederne på Bornholm og lægge dem online. Erling Strauss var med som repræsentant for Juniorudvalget.

2011 Navneændring til Bornholm Komiteen. Alle klatreruter på Bornholm registreres nu på rockclimbing.dk. Udvalget deltager i møde om Ringebakkerne. Bornholm Rock Climbing Festival afholdes med  live-transmissioner  og reportager ved TV2/Bornholm.

2012 Simon Vogensen og Mads Andreasen udviklede applikationer til iPhone hhv. Android, så klatrerne kunne se rockclimbing.dk offline, mens de var ude på klipperne. Bornholm Rock Climbing Festival afholdes med  live-transmissioner  og reportager ved TV2/Bornholm.

2013 Bornholm Rock Climbing Festival afholdes med  live-transmissioner  og reportager ved TV2/Bornholm.

2014 Karsten Kurz udgav klatreføreren ‘Bornholm on the Rocks’ bla. på baggrund af hele rute-databasen i rockclimbing.dk. DMM Bornholm meet om foråret. Bornholm Rock Climbing Festival afholdes med  live-transmissioner  og reportager ved TV2/Bornholm. Navneændring til Bornholmudvalget

2015 Klatrefestivalen afholdes nu under navnet Bornholm on the Rocks, lige som klatreføreren. Henrik Bruun, PLØKS udtræder af udvalget.

2017 Bornholmudvalget underlægges nu både Dansk Klatreforbund og Dansk Bjerg- og Klatreklub. Annette Vilen bliver formand

2020 For at gøre opdateringen af rutedatabasen nemmere at håndtere og for at føre hjemmesiden frem til nutidig standard blev denne omarbejdet til sit nuværende format. Med det nu udbyggede 3g og 4g netværk på Bornholm udfases vores applikationer.

2021 Stefan Jacobsen genindtræder som formand.