06. Lundegårdsbruddet

Beskrivelse
Dette stenbrud hedder også Klinteløkken. Det er et stenbrud, hvor der har være produceret chaussésten. Granitten er af samme type som den i Vang, men fladerne er typisk mere kompakte end i Vangbruddet. Væggene er op til 12 meter høje, og danner et næsten lukket område. Ruterne er boltede.

Vejviser
Lundegårdsbruddet nås ved at køre dreje fra ved Sandkås Søpark ind ad Brinkevej og følge afskiltningen mod en tennisbane. Man fortsætter ad vejen Storedalen næsten til enden, hvor der ligger en tennisbane. Herfra kører man ca. 30 meter og drejer th. in på en græsmark, hvor man kan parkere ved et skovbryn. Skovbrynet følges til et hjørne, hvor man skal passere et hegn og gå ind i skoven. I skoven går man ned i en sprækkedal kaldet Storedal, og over på den anden side, hvorved man når indgangen til Lundegårdsbruddet.

Lodsejer
Orla, Rønnevej 11a, Allinge.

Klatrebegrænsninger
Der er ingen klatrebegrænsninger i dette stenbrud.