01. Moseløkken (sport)

Beskrivelse
Her er tale om velboltet sportsklatring, men vær yderst opmærksom på løse sten og anvend altid hjelm, da du opholder dig i et aktivt stenbrud. Vær også opmærksom på, at der er skredfare visse steder i stenbruddet.

Vejviser
Kør ad rute 159. Drej ad Slotslyngvej og fortsæt til ca. 500 m efter Hammershus.
Drej ad grusvej mod Moseløkken Stenbrudsmuseum. Nedgang til stenbruddet umiddelbart efter museet.

Koordinater
N55.27363, E014.77699

Kort
http://www.harremoes.dk/kort/moseloekken.html

Klatrebegrænsninger
Moseløkken er et aktivt stenbrud, men der arbejdes kun i perioder. Der må klatres uden for arbejdsperioderne, i weekender, ferier og hverdage efter kl. 15.

Parkering
Undgå at parkere på indfaldsvejene, så det spærrer for stenbrydernes tunge maskiner.
Undlad at parkere nede i stenbruddet.

Topo’er
Det er tilladt at udprinte og bortgive eller sælge denne topo, men der må ”’ikke”’ ændres i den.
Eventuelle rettelser eller opdateringer kan sendes til update@rockclimbing.dk.

Gradering og symboler
På billederne er ruterne markeret med farver i forholde til gradering:
3: Grøn – 4: Gul – 5: Blå – 6: Rød – 7: Sort – 8: Guld
Artificielle ruter, isklatreruter og projekter er indtegnet med hvide streger.

Standpladser og ankre er markeret med en cirkel med en streg gennem. Vandret streg betyder god standplads. Skrå streg betyder dårlig standplads. Lodret streg betyder anker, hvor det kun er muligt at lave hængende standplads. Pil ned angiver et anbefalet abseilpunkt.