Overnatning

Bivuakering

Diskret bivuakering ved klipperne og i grotterne er tilladt.
Bål eller anden brug af åben ild ikke er tilladt.

Camping

Det er ikke tilladt at campere på Kullen.
Dvs: Ingen telte og ingen autocampere.